Reklama:
Reklama:

Regulamin rozgrywek

WYCIĄG Z REGULAMINU ROZGRYWEK  
VIII edycja Puchari Pomorza w koszykówce

 

6. Uczestnicy

 1. W meczu wystąpić może maksymalnie 12 graczy. Osoby niepełnoletnie składają wypełniony formularz zgody rodziców (opiekunów prawnych) na udział w rozgrywkach PP.

 2. Zgłoszenie gracza w okienku transferowym następuje za opłatą 50 zł. Zawodnik może wystąpić tuż po uregulowaniu opłaty.

 3. Do gry w drugiej faze uprawnieni są wyłącznie zawodnicy, którzy rozegrali w pierwszej fazie min. 1 mecz.

 4. Termin okienka transferowego ogłoszony zostanie na stronie internetowej.

 

7. Nagrody

 1. Puchar Pomorza i medale dla zwycięskiej drużyny. Uhonorowany jest również wicemistrz PP.

 2. Nagroda indywidualna dla najbardziej wartościowego gracza (MVP) całych rozgrywek.

 

8. Zmiany w przepisach

 1. Czas gry 4 x 10 minut, czas będzie zatrzymywany w  pierwszej, drugiej, trzeciej kwarcie na ostatnie 24 sekundy. W czwartej kwarcie na rzuty wolne w ostatnich 5 minutach i na wszystkie przerwy w grze w 2 ostatnich minutach meczu oraz w przypadku przewinień technicznych i niesportowych.

 2. Mecz rozpoczyna się rzutem sędziowskim. Drużyna która pierwsza będzie miała posiadanie piłki zacznie czwartą kwartę spotkania, zespół przeciwny rozpoczynać będzie drugą i trzecią kwartę meczu. Każda piłka sporna to rzut sędziowski.

 3. Przerwa między pierwszą i drugą połową meczu może trwać max 2 minuty.

 4. Każda drużyna w trakcie konfrontacji może skorzystać z 4 przerw na żądanie (kapitana/trenera) – po dwie w każdej połowie meczu. W czasie dogrywki zespołom przysługuje po 1 przerwie na żądanie.

 5. Rywalizacja na parkiecie toczy się wśród drużyn pięcioosobowych. W momencie rozpoczęcia meczu zespół musi liczyć co najmniej 5 osób. Jeżeli drużyna nie ma wymaganej liczby zawodników mecz zweryfikowany jest jako walkower (20:0).

 6. Niestawienie się zespołu w ciągu 5 minut od wyznaczonego terminu meczu - oznacza walkower (20:0).

 7. W przypadku zweryfikowania meczu na walkower zawodnikom drużyny wygrywającej zaliczane jest spotkanie, natomiast nie zaliczane jest żadnemu zawodnikowi z drużyny oddającej walkowera.  

 8. Wszystkie drużyny zobowiązane są do gry w jednolitych (ew. w podobnych odcieniach) barwach. Koszulki powinny być oznaczone z przodu i z tyłu wyraźnym numerem (zalecana numeracja 4-15 lub 0-99, numer 0 jest numerem tymczasowym). Numery muszą być wyraźnie widoczne: cyfry z tyłu co najmniej 20 cm wysokości a z przodu co najmniej 10 cm.

 9. Dogrywka trwa 2 minuty a czas jest zatrzymywany na wszystkie przerwy w grze.

 10. Kwestie sporne rozstrzyga Komisarz.

 

9. Kary

 1. Zawodnik ukarany przez sędziego przewinieniem dyskwalifikującym podlega karze finansowej w wysokości 20 zł. W przypadku niebezpiecznego dla zdrowia zachowania Biuro Rozgrywek może zwiększyć karę włącznie z wykluczeniem z rozgrywek.

 2. Trzecie i każde kolejne w sezonie przewinienie techniczne, związane z indywidualnym niesportowym zachowaniem zawodnika – kara zawieszenia na jeden (1) mecz. Dyskwalifikacja w wyniku 2 przewinień niesportowych – kara zawieszenia na jeden (1) mecz. Dyskwalifikacja w wyniku dwóch (2) przewinień technicznych w meczu oraz/lub faul dyskwalifikujący – kara zawieszenia na dwa (2) kolejne mecze, chyba że KS POZKosz z Komisarzem Rozgrywek stwierdzi, że należy nałożyć na zawodnika większą karę.

Reklama: